Sveisemagnet 30°/45°/60°/75°/90° (330N)

Kraftig multivinkel sveisemagnet

Lengde: 145 mm
Høyde: 110 mm
Bredde: 25 mm
Kraft: 330N