Sveisemagnet 45°/90° (110N)

Sveisemagnet er et praktisk hjelpemiddel for å holde arbeidsstykket i stilling under sveising

Lengde: 120 mm
Høyde: 83 mm
Bredde: 14 mm
Kraft: 110 N