Utdriverkile DIN317 (MK1+2)

Utdriverkile for morsekonverktøy

Vare nr.

Konus utvendig

Lengde mm

50 129 122

1 + 2

140

50 129 123

3

190

50 129 124

4

225