Utdriverkile automatisk (MK4-6)

Utdriverkile for morsekonhylser

Vare nr.

Konus utvendig

Lengde mm

50 129 523

1 – 3

320

50 129 524

4 – 6

385