Ultrasonisk tykkelsesmåler

Ultrasonisk tykkelsesmåler som bruker ultralyd for å måle tykkelsen på metaller og glass. Egner seg godt til kontroll av slitasje og korrosjon på metalldeler.

Allsidig og robust ultrasonisk tykkelsesmåler, som effektivt måler gods- og veggtykkelser i massive homogene materialer.

Tykkelsesmåleren har har mange bruksområder overalt i industri- og serviceyrker, hvor det er behov for måling og registrering av materialetykkelser på råvarer og bearbeidede emner.

Tykkelsesmåleren kan også brukes til at sikre pålitelig overvåkning av rustdannelse og korrosjon av rørinstallasjoner og tankanlegg.

Diesella ultrasonisk tykkelsesmåler er konstruert til å måle materialetykkelser av en lang rekke metaller og legeringer samt kunstoffer, keramikk og glass. Materialtykkelsen måles i et område fra 0,9mm til 400mm.

Tykkelsesmåleren har en kraftig lydgiver, som sikrer pålitelige målinger i høy oppløsning.

Styringen av instrumentet benytter en integrert LSI-chip, som sammen med dobbelt krystall i probehodet sikrer nøyaktig utregning av godstykkelsen.

Prinsippet bak Diesella ultrasonisk tykkelsesmåler virker ved at det fra målerens probe sendes ut høyfrekvente lydsvingninger med en kjent frekvens/bølgelengde. Svingningene forplanter seg i materialet og reflekteres. Tiden som det tar svingningene å bli reflektert på baksiden av materialet varierer med tykkelsen av materialet. Ut fra frekvensen, som reflekteres beregnes materialets
tykkelse.

Måler metalliske materialer (stål, aluminium, messing, kobber, sink m.m.) og glass.

Enkel og sikker metode for å måle godstykkelse ved kontroll og overvåkning av  f.eks. rør, beholdere o.l. Velegnet til undersøkelse av plate og stålkonstruksjoner o.l.

Måleområde : 0,9 – 400 mm

Toleranse: +/- 0,5% + 0,1

Oppløsning: 0,1 mm/0,01mm

Probediameter: 10,8 mm

Vekt: 0,713 mm

Alternativ ultrasonisk tykkelsesmåler:

Ultrasonisk tykkelsesmåler (T-E, ...

kr 30.756,00 eks mva: kr 24.604,80 Kjøp

Last ned PDF dokument med bruksanvisning her:
Ultrasonisk tykkelsesmåler 15080190 Bruksanvisning