Sveisetang D7 C-klemme med brede bevegelige kjefter

De store bøylene på sveisetang D7 kan spenne over de fleste hindringer, bevegelige kjefter innstiller seg etter emnets form.

Lengde 275 mm
Spennvidde 70 mm
Spennkraft 2500 N
Kjeft dybde 90 mm
Overflatebehandling Sort-oxidert
Vekt 0,710 kg