Senterbor

Leveres i følgende dimensjoner på spissen:

1,6mm, 2,5mm, 3,15mm