Diesella Turtallsmåler digital laser/mekanisk

En kombinert turteller med både optisk og mekanisk måling av turtall.

Leveres inkludert: 3 målespisser, 1 kontakthjul, 1 adapter, reflekterende tape (3), 3 x 1,5V AA-batterier og oppbevaringsboks.

  • Måler rotasjon i RPM
  • Måler overflatehastighet i m/min.
  • Minnet husker automatisk 3 verdier – siste, høyeste og laveste verdi.

 

Måleområde:

  • 2,5 ~ 99999 RPM (r/min) berøringsfri hastighet
  • 0,5 ~ 19999 RPM (r/min) kontakthastighet
  • 0,05 ~ 1999,9 RPM (r/min) kontaktflatehastighet

Oppløsning:

  • Berøringsfri hastighet: 0,1 RPM (r/min) (2,5 ~ 999,9 RPM), 1 RPM (r/min) (over 1000 RPM)
  • Kontakthastighet: 0,1 RPM (r/min) (0,5 ~ 999,9 RPM), 1 RPM (r/min) (over 1000 RPM)
  • Kontaktflatehastighet: 0,01 RPM (r/min) (0,5 ~ 99,99 m/min), 0,1 m/min (over 100 RPM)

Målenøyaktighet: ±(0,05 % + 1 siffer)

Områdevalg: Automatisk veksling

Tidsbase: 6HMz kvartskrystallvibrator

Effektiv avstand: 50 mm ~ 500 mm (foto elektrisk utstyr)