Product Description

Diesella Digital Gradvinkel

Diesella Digital Gradvinkel er en vinkelmåler med digital avlesning

Lengde150 mm
Måleområde0-180-0°
Avlesning0,05°
Nøyaktighet± 0,03°
Diameter bueØ 120mm
Lengde200 mm
Måleområde0-180-0°
Avlesning0,05°
Nøyaktighet± 0,03°
Diameter bueØ 150mm
Lengde300 mm
Måleområde0-180-0°
Avlesning0,05°
Nøyaktighet± 0,03°
Diameter bueØ 200mm