Sveisemagnet AV/PÅ funksjon

Lengde: 95 mm
Høyde: 110 mm
Bredde: 25 mm
Kraft: 125N

Kanskje dette også er av interesse