Sveisemagnet 30°/45°/60°/75°/90° (220N)

Sveisemagnet 30°/45°/60°/75°/90° (220N) har de fleste vinkler du har behov for og en holdekraft på 220N

Lengde: 98 mm
Høyde: 65 mm
Bredde: 16 mm
Kraft: 220N

Sveisemagneter er et praktisk verktøy for å holde arbeidsstykkene i riktig posisjon ved sveising.