Refraktometer auto

Refraktometer auto leveres i tre utgaver:

15305120:

Dette refraktometer brukes til at teste konsentrasjonen av etylenglycol (EG) eller propylenglycol (PG) i frostvæsker. I tillegg inneholder instrumentet også en skala til måling av batterisyre (BF) og skala til måling av frysepunktet i radiatorvæske (CF).

Refraktometeret er utstyrt med Automatic Temperature Compensation (ATC), som automatisk korrigerer temperaturavvik under bruk. Kroppen er av kobber, noe som gjør dette refraktometeret meget slitsterkt og motstandsdyktig overfor kjemisk korrosjon. Dvs. at levetiden økes mange ganger i forhold til alminnelig aluminium hus.

Spesifikasjoner for 15305120:

  • Måleområde: EG: -50°C – 0°C / PG: -50°C – 0°C /CF: -40°C – 0°C / BF:1,100-1,400 sg
  • Avlesning:5°C /5°C /5°C / 0,01 sg
  • Nøyaktighet: ±5°C /±5°C /±5°C / ±0,01 sg
  • Med Automatisk Temperatur Kompensasjon(ATC)
  • Størrelse (Lengde x Ø dia.): 155 x Ø40 mm
  • Vekt: 175 gram
  • Materiale: Kobber

15305122 – ECO:

Dette er økonomiutgaven av 15305120. Samme spesifikasjoner men produsert i aluminium og plastdeler.

15305105 – Adblue:

Samme refraktometer som 15305120, men har i tillegg Adblue skala.

På skalaen med Adblue, kan du kontrollere om konsentrasjonen av Urea i Adblue er korrekt. Adblue er et tilsetningsmiddel til nyere dieselmotorer og konsentrasjonen skal ofte være mellom 30 og 35%.