Refraktometer auto

Refraktometer auto leveres i tre utgaver:

15305120:

Dette refraktometer brukes til at teste konsentrasjonen av etylenglycol (EG) eller propylenglycol (PG) i frostvæsker. I tillegg inneholder instrumentet også en skala til måling av batterisyre (BF) og skala til måling av frysepunktet i radiatorvæske (CF).

Refraktometeret er utstyrt med Automatic Temperature Compensation (ATC), som automatisk korrigerer temperaturavvik under bruk. Kroppen er av kobber, noe som gjør dette refraktometeret meget slitsterkt og motstandsdyktig overfor kjemisk korrosjon. Dvs. at levetiden økes mange ganger i forhold til alminnelig aluminium hus.

Spesifikasjoner for 15305120:

 • Måleområde: EG: -50°C – 0°C / PG: -50°C – 0°C /CF: -40°C – 0°C / BF:1,100-1,400 sg
 • Avlesning:5°C /5°C /5°C / 0,01 sg
 • Nøyaktighet: ±5°C /±5°C /±5°C / ±0,01 sg
 • Med Automatisk Temperatur Kompensasjon(ATC)
 • Størrelse (Lengde x Ø dia.): 155 x Ø40 mm
 • Vekt: 175 gram
 • Materiale: Kobber

15305122 – ECO:

Dette er økonomiutgaven av 15305120. Samme spesifikasjoner men produsert i aluminium og plastdeler.

15305105 – Adblue:

Samme refraktometer som 15305120, men har i tillegg Adblue skala.

På skalaen med Adblue, kan du kontrollere om konsentrasjonen av Urea i Adblue er korrekt. Adblue er et tilsetningsmiddel til nyere dieselmotorer og konsentrasjonen skal ofte være mellom 30 og 35%.

15305135 – IPA:

Dette refraktometeret brukes for å sjekke frostbeskyttelsespunktet/blandingsforhold i væsker blandet med IPA-sprit.

Brukes bl.a. for oppsett av jordvarmeanlegg

Spesifikasjoner for 15305135:

 • Måleområde: -23°-0 / 0-60%.
 • Avlesning:1°/ 1%
 • Nøyaktighet: 1°/ 1%
 • Med Automatisk Temperatur Kompensasjon(ATC)
 • Størrelse (Lengde x Ø dia.): 170 x Ø40 mm
 • Vekt: 310 gram
 • Materiale: Kobber

15305185 – Glykol:

Dette refraktometeret har en kombinert skala med °C og prosent, ved og oppgi prosentandel kan frysepunktet bestemmes for både etylen- eller propylenglykolbasert kjølesystemer.

Den kan også brukes til teste konsentrasjonen av etylenglykol (EG) eller propylenglykol (PG) i frostvæsker.

Ekstra skala for måling av tetthet for batterivæske.

Brukes til solceller.

Spesifikasjoner for 15305185:

 • Måleområde: 0-66% (EG) / 0-62% (PG) / 1,10-1,40 (BF)
 • Avlesning:5°C / 5°C / 0,01 sg
 • Nøyaktighet: ±5°C / ±5°C / ±0,01 sg /
 • Med Automatisk Temperatur Kompensasjon(ATC)
 • Størrelse (Lengde x Ø dia.): 155 x Ø40 mm
 • Vekt: 300 gram
 • Materiale: Kobber

Les mer om Refraktometer her