Borpakke

Kvalitet HSS-R.

Innholder følgende størrelser:

14,00-14,50-15,00-15,50-16,00-16,50-17,00-17,50-18,00-18,50-19,00-19,50-20,00-20,50-21,00-21,50-22,00-22,50-23,00-23,50-24,00-24,50-25,00-25,50-26,00-27,00-28,00-29,00-30,00

14,00 – Morskon 1 (MK1)
14,50 – 23,00 – Morsekon 2 (MK2)
23,50 – 30,00 – Morsekon 3 (MK3)